Geodezja to dziedzina nauki, która zajmuje się pomiarami i badaniami związanymi z kształtem i wielkością Ziemi oraz przestrzenią geograficzną. W jej centrum stoi geodeta Oława,…